ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
Εκπαιδευτική Πηγή «Ψηφιακά Μέσα 1- Φωτογραφία» Αρχείο κειμένου Βίντεο
Εκπαιδευτική Πηγή «Ψηφιακά Μέσα 2- Εικονογραφημένο Σενάριο» Αρχείο κειμένου Βίντεο
STORYTELLING
Εκπαιδευτική Πηγή «Αφήγηση 1- Η ιστορία μου» Αρχείο κειμένου Βίντεο
Εκπαιδευτική Πηγή «Αφήγηση 2-Δημιουργώντας μία ιστορία» Αρχείο κειμένου Βίντεο
DRAMA
Εκπαιδευτική Πηγή «Θέατρο 1- Εισαγωγή στο Θέατρο» Αρχείο κειμένου Βίντεο
Εκπαιδευτική Πηγή «Θέατρο 2- Προετοιμασία θεατρικής εκτέλεσης» Αρχείο κειμένου Βίντεο
MUSIC
Εκπαιδευτική Πηγή «Μουσική 1- Μουσική Κατανόηση» Αρχείο κειμένου Βίντεο
Εκπαιδευτική Πηγή «Μουσική 2- Δημιουργία Τραγουδιού» Αρχείο κειμένου Βίντεο