footer ERASMUS+ text RO

ARTSQUAD (2016-3-CY02-KA205-000876) este co-finantat de the Uniunea 0 Europeana prin programul ERASMUS+. Informaţiile prezentate nu reflectă neapărat punctul de vedere al Comisiei Europene.