img

Sissejuhatus

ARTSQUAD soovib toetada noortega töötavaid professionaale nende töös ja tööalases arengus, nii et nad saavad aidata ka puuetega noori ja edendada sotsiaalset kaasatust kõigile. Kasutades uuenduslikke, integreeritud lähenemisviise, annab see projekt inimestele praktilisi tööriistu, mida nad saavad oma töös kasutada.

ARTSQUAD pakub noorsootöötajatele ja noorsookoolitajatele võimalusi ennast pidevalt arendada, tutvustades neile uuenduslikku õppekava, mida nad saavad kasutada erivajadustega noortega töötamiseks.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu programm “Erasmus + Key Action”, mille eesmärk on soodustada üleeuroopalist koostööd innovatsiooni ja heade tavade vahetamisel. Tegevus: Strateegiline partnerlus. Väli: Noorte strateegiline partnerlus. Peamine eesmärk: Uusloome.

Projekti taust

Aruandes “Noortetöö: Euroopa Liidu noorsootöö väärtus” (Euroopa Komisjon ja EACEA, 2014) on leitud, et paljude Euroopa riikide ebastabiilsuse või jätkusuutmatuse põhjus tööhõives on see, et noorsooga töötavate spetsialistide kvalifikatsioon ja kogemustepagas on ebapiisavad ja selles valdkonnas tehakse väga palju tööd vabatahtlikkuse alusel. Samal ajal raskendab tegevusi see, et juurdepääs haridusvõimalustele muutub seda raskemaks mida ebatavalisemad on noored, kelle elusid püütakse parandada. On selge, et vaja on tugimehhanisme, selleks et järjepidevalt parandada nende noorsootöötajate oskusi, kes tegelevad ebasoodsa taustaga noortega.

ARTSQUAD püüab parandada:

(a) noorsootöötajate endi atraktiivsust tööturul. See on alahinnatud tähtsusega vajadus. On paradoksaalne, et noorsootöötajatele, kes ise tegelevad teiste inimeste konkurentsivõime tõstmisega, ei ole süsteemseid lahendusi nende endi konkurentsivõime tõstmiseks.

(b) noorsootöö kvaliteeti.

Oma igapäevatöös on partnerid olnud tunnistajaks, et kuigi noorsootööga tegelevatel spetsialistidel on tugev motivatsioon, ei ole alati valmis töötama erivajadustega või ebasoodsa taustaga noortega. Näiteks on praegu näha põgenikekriisis vaevlevas Euroopas, et noorsootöötajad ei ole valmis rahuldama varjupaigataotlejate ja pagulaste vajadusi.

Kuigi enamus noorsootööga tegelevaid spetsialiste on saanud formaalse kvalifikatsiooni ja neil on akadeemiline haridus, moodustavad suure osa nende igapäevases kasutuses olevast tööriistapgasist need oskused, mille nad on ise intuitiivselt omandanud. ARTSQUADi eesmärk ongi tegeleda puuduse leevendamisega erialase arengu võimaluste osas, mis puudutab noorsootööspetsialiste.

Teine küsimus, millega partnerid tahaksid tegeleda, on noortealgatuste atraktiivsuse suurendamine ebasoodsas olukorras olevate noorte hulgas. See on põhjus, miks nad on keskendunud loovatele kunstidele alternatiivsete haridusvahendite loomisel, selleks et võimaldada võtmepädevuste omandamist. Partnerid on tuvastanud, et selles mõttes on praegu olemas lünk, mis puudutab koolituste kättesaadavust noorsootöötajatele: eriti neile, kes töötavad ebasoodsas olukorras olevate noortega. Selleks, et seda puudujääki vähendada, arendavad ja katsetavad nad õppevahendeid ja koostavad pilootkomplekti koolita- koolitajat-tüüpi õppematerjalidest, mida noorsootööga tegelevad spetsialistid saavad oma tööalaseks arenguks kasutada. Eriti keskendume neljale loovdistsipliinile, millega jõuda tõhusama tööni erivajadustega noortega. Need on:

  • Digitaalmeedia,
  • Jutuvestmine,
  • Draama,
  • Muusika.

ARTSQUAD soovib toetada noorsootööspetsiale nende tööalases arengus ja võimaldada tõhusate töömeetodite jagamist, selleks et võimalikult efektiivselt aidata ebasoodsas olukorras olevaid noori ja suurendada sotsiaalset kaasatust. Läbi uuendusliku, integreeritud lähenemisviisi, annab see projekt noorsootöötajatele praktilisi vahendeid, mida nad saavad oma töös kasutada.

ARTSQUADi tegevuste lõplikud kasusaajad on muidugi ebasoodsa taustaga noored ise ja puudega noored, kellel on raske tavapärasel viisil ühiskonnaga haakuda, olgu põhjuseks siis vähene ligipääs sobivatele haridusvõimalustele, majanduslikud raskused, kultuurilised eripärad (eriti pagulaste ja teiste sisserändajate puhul), terviseprobleemid, sotsiaalsed või geograafilised takistused.

Kavandatud sekkumine

Koostööpartnerid on tuvastatud lünga loominguliste koolituste kättesaadavuses nendele noorsootöötajatele, kes töötavad ebasoodsa taustaga noortega. Selleks, et seda vajadust leevendada, koostab ARTSQUADi projekt uuenduslikke õppevahendeid, et tutvustada noortele spetsialistidele võimalusi kasutada digitaalset meediat, jutustamist, draamat ja muusikat võtmepädevuste omandamiseks ja arendamiseks. Nende vahendite hulka kuuluvad koolitajalt-koolitajale õppematerjalid, e-õppe portaal, täielik komplekt mooduleid, ja komplekt 8 prototüüp-töövahendist eespool mainitud kunsti erialadel.

Kasutades neid tööriistu saavad noortega tegelevad spetsialistid vähendada erisusi õpingute tulemuslikkuses, nii et ebasoodsa taustaga noored saavad ühiskonnas osaleda võrdsematel alustel, ning samuti saavad nad aidata neil omandada sotsiaalseid, ühiskondlikke, digitaalseid ja kultuuridevahelisi oskusi. Samuti paraneb nende oskus meediaväljaandeid valida.

Partnerid järgivad uuenduslikku, terviklikku lähenemist õppetööle, mis põhineb küsimustel. Võib öelda, et see on mitteformaalne lähenemine õppetööle.

ARTSQUAD ettepaneku uue lähenemisviisi võtmepädevusena hoone noorsootöö keskkondi, mis põhineb noortekeskne disain lähenemine.

Muidugi-nõud toetab vaba agent õppijate võimaldades noorte töö- ja noortele võimaluse õppida uut ja huvitavamaks viisil.

Sest paljud puudega noored, formaalse hariduse lähenemisviise on suutnud anda õppe tulemuste vaja tänapäeva majanduse ja loovate kunstide võib olla tõhusam õpetamise meetod omandada põhi- ja üldoskuste, nagu sotsiaal- ja kodakondsuspädevus, infotehnoloogiline pädevus, kultuuriteadlikkust ja väljend, ettevõtluse ja kriitilist mõtlemist.

Mõju

ARTSQUAD varustada noorte spetsialistide praktilisi vahendeid kasutada oma igapäevatöös erivajadustega noortega. Samuti toetatakse neid töötama ebakonventsionaalne keskkondades ning suurendada nende tööalast, nende maine, professionaalsus ja seistes, isegi kui nad toimivad nüüd täielikult erinevates õpikeskkondades.

Nii noorte professionaalne muutub tõhusamaks toetada sotsiaalset kaasatust ebasoodsas olukorras noorte tasemeharidusele või tööhõive ja nende progresseerumise hinnatakse ja kaasa liikmed Euroopa ühiskonnas.

Mitteametlik noorte olemus arendustööd on ideaalne seade pakkuda alternatiivi õpikeskkonnad, mis erinevad täielikult ametlikuma koolis seaded, mis on osutunud sobimatuks või ligipääsmatud teatavate noortele.
Loominguline kunst on üks kõige kaasavaid keskkondi inimeste koolitamise kõik isiksuse tüübid, oskuste ja huvidega.

Mis pädevuse arendamise projektist tulenevate, noorte spetsialistide suudab pakkuda noortele vähemate võimalustega (a) otsene marsruut, et jõuda oma potentsiaali (b) lahendusi paljudele tõkete sotsiaalset kaasatust.

Mõju see sihtgrupp on märkimisväärne ja pidev kui noorte spetsialistide arendada oma pädevust, et toetada ebasoodsas olukorras olevate noorte eri enam uuenduslikke viise.