footer ERASMUS+ text ET

ARTSQUADi (2016-3-CY02-KA205-000876) kaasfinantseeris Euroopa Liit läbi ERASMUS+ projekti. Euroopa Komisjoni tugi selle veebilehe avaldamisele ei tähenda aga heakskiitu selle sisule, mis kajastavad ainult selle veebilehe autorite vaateid. Komisjon ei saa vastutada ka ühegi kasutusviisi eest, mis sellel veebilehel kuvatud infole osaks võib saada.